Wellways là tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và hỗ trợ người khuyết tật tại tiểu bang Victoria, New South Wales, Tasmania, Queensland và Australian Capital Territory. Chúng tôi được thành lập năm 1978 nhờ sự vận động của các gia đình nhằm cải thiện dịch vụ, thông tin và hỗ trợ có sẵn dành cho những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, và gia đình và cộng đồng của họ.

Chúng tôi làm việc với những người có các vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc bị khuyết tật, và gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ. Họ bao gồm những người có góc gác văn hóa khác nhau.

Chúng tôi cũng cộng tác với các Bác sĩ gia đình, bệnh viện và các tổ chức y tế và các nhóm cộng đồng để bảo đảm dịch vụ và chương trình của chúng tôi đến được với những người sống trong cộng động của họ. Chúng tôi giúp đỡ mọi người trong việc xác định nhu cầu và mục tiêu của bản thân họ và xây dựng đời sống tốt đẹp. Điều này có thể bao gồm giữ gìn nhà cửa, tìm kiếm và giữ được việc làm, trở thành một phần của cộng đồng, và tạo dựng các mối quan hệ. Mục đích của chúng tôi là giúp tạo ra những cộng động cởi mở, nơi mọi người có thể hòa nhập vào. 

Chúng tôi hiểu rằng nói chuyện về các vấn đề sức khỏe tâm thần và khuyết tật có thể là điều khó khăn, thậm chí là với gia đình, bạn bè hay dù với những người mà quý vị tin tưởng trong cộng đồng của mình. Điều này có nghĩa là quý vị có thể không nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ mà quý vị cần.

Tại Wellways, chúng tôi làm việc với quý vị để tìm hiểu xem quý vị cần gì để được khỏe mạnh và sống an lành. Chúng tôi có thể cung cấp các tiện nghi phù hợp với quý vị. Viêc này có thể bao gồm thông tin và chương trình bằng chính ngôn ngữ của quý vị, hoặc kết nối quý vị với những người khác có cùng trải nghiệm.

Quý vị cũng có thể tham gia vào tổ chức của chúng tôi với tư cách là một thành viên hoặc một tình nguyện viên và góp phần vào việc tạo ra sự thay đổi tích cực cho những người khác.

Để bàn thảo với chúng tôi nhiều hơn nữa về nhu cầu của quý vị và những sự giúp đỡ có sẵn tại địa phương của quý vị, xin vui lòng liên lạc với Đường Dây Giúp Đỡ của chúng tôi.

Nếu quý vị muốn có một thông ngôn viên, thì quý vị có thể truy cập tại đây.